Węzeł

Zmartwychwstanie Chrystusa przyniosło na świat radość i nadzieję. W obecnym czasie cieszmy się, tym bardziej tą nadzieją - że trudy doczesne będą miały koniec, że otwarta została dla każdego z nas droga, która u celu posiada wieczne szczęście dla każdego chcącego podążać śladem Zmartychwstałego Jezusa.

Życzy Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie oraz Muzeum Lwowa i Kresów.

Wykonanie: najlepszemedia.pl