Węzeł

 

Krzyżyk z okresu Powstania Styczniowego.

Ma około 25 cm wysokości. Zrobiony jest z naturalnego drewna walcowatego kształtu koloru prawie czarnego. Na krzyżyku zawieszona jest metalowa postać Jezusa Ukrzyżowanego, nad którego głową przytwierdzony jest do krzyżyka metalowy element koloru złotego wyobrażający słońce, w środku którego wytłoczona jest cierniowa korona. Widoczne są ślady zakończeń czterech końców krzyża, które nie zachowały się.

 

 

Modlitewnik z 1863 roku

Modlitewnik o wymiarach 15 na 10 cm. Oprawiony jest w wytłaczaną ciemno-brązową skórę. Liczy 1100 stron. Na okładce wytłoczony jest krzyż opleciony wicią roślinna z kwiatami najprawdopodobniej passiflory czyli męczennicy.

 

Modlitewnik został wydany we Lwowie w 1863 roku w Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich nakładem W. Manieckiego.

Nosi tytuł:

Droga do szczęścia prawdziwego

Książka do nabożeństwa

i czytania duchownego

przez

x. Jakóba Nowakowskiego

 

Modlitewnik ma imprimatur Ordynariusza lwowskiego wydany w 1853 roku i powtórzony w 1858 r.

W modlitewniku znajduje się obrazek w formie ażurowej serwetki ze św. Katarzyną Sieneńską a na odwrocie z modlitwą w języku francuskim.

Modlitewnik zawiera nauki o cnotach, o sakramentach, o pobożności, o życiu codziennym.

Można w nim odnaleźć różne modlitwy, litanie, godzinki, tajemnice różańca, nabożeństwa, pieśni, psalmy, nauki o Mszy św. Można szukać porady odnośnie wyboru stanu, dowiedzieć się jak rozpoznać złe książki czy gorszące malowidła.

 

Zdjęcie wykonane na Rynku we Lwowie w 1919 roku przedstawiające grupę weteranów Powstania Styczniowego.

Poniżej fragment tego zdjęcia:

 

Album „Pomniki bojowników o niepodległość” 1794-1863

 

Album został wydany w 1919 roku w Warszawie przez Wydawnictwo Ministerstwa Robót Publicznych.

Druku dokonały Zakłady Graficzne „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy.

 

Przedmowę do wydania rozpoczyna fragment wiersza Adama Mickiewicza z przetłumaczonego przez poetę poematu „Giaur” Lorda Byrona:

„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,

Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna,

Sto razy wrogów zachwiana potęgą

Skończy zwycięstwem.”

I dalej w tekście przedmowy czytamy kolejne wersy tłumaczenia dokonanego przez Adama Mickiewicza:

Kto z was ojczyzny z więzów nie wybawi,

Zginie, lecz tyle synom swym zostawi

Sławy, nadziei, że staną się zdolni

Rozerwać jarzmo i umierać wolni!

 

 

 

Album zawiera zdjęcia pomników, krzyży, kapliczek poświęconych bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny. Są też plany i mapy rozmieszczenia mogił.

  

 

Plany orientacyjne położenia mogił i pomników.

 

Album „Rok 1863 w malarstwie polskiem”

Książka zawiera 63 reprodukcje wybrane przez prezydenta miasta Lwowa Tadeusza Rutowskiego. Album został wydany: we Lwowie przez H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska a w Warszawie przez Gebethner i Wolff.

Album ukazał się w 50. rocznicę śmierci Artura Grottgera (1837-1867) – malarza Powstania Styczniowego.
Bezpośrednią przyczyną była „Wystawa pamiątek” zorganizowana we Lwowie z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zebrano i pokazano ponad 10 tysięcy różnych pamiątek, w tym wiele obrazów. Ukazaniu się książki cztery lata wcześniej w 50. rocznicę Powstania Styczniowego uniemożliwiła I wojna światowa i nagła śmierć prezydenta Lwowa Tadeusza Rutowskiego.

Wybrane reprodukcje obrazów:

 

Dodatkowo pamiątki rodzinne pani prezes Aleksandry Biniszewskiej stanowią:

Krzyżyk z okresu Powstania Styczniowego podobny do opisywanego na wstępie. Krzyżyk jest umocowany na podstawie. Ma zakończone metalowymi kółkami ramiona krzyża.

 

 

Fragment ołtarzyka polowego z okresu Powstania Styczniowego

Centralna część ołtarzyka polowego oprawiona w drewnianą ramę, wykonana z marmuru. Scena przedstawia Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Na samej górze Bóg Ojciec w obłoku, poniżej gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Centralną część płaskorzeźby zajmuje Jezus w rozwianej szacie wstępujący do nieba w otoczeniu aniołków. Na dole przedstawiona jest grupa osób, będących świadkami wydarzenia. Widać wśród nich postać kobiecą ze złożonymi dłońmi przedstawiającą najprawdopodobniej Matkę Bożą.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl