Węzeł

 

W zbiorach Muzeum Lwowa i Kresów znajduje się bardzo skromny eksponat. Metalowe, lekko przetarte, ze śladami rdzy pudełko na słodycze o wymiarach 13x10x7,5 cm.

Pochodzi ze Lwowa, brak na nim oznaczeń firmy cukierniczej, w której było używane do sprzedawania słodyczy. Nie to jednak jest istotne w tym eksponacie.

Ważna jest dekoracja tego pudełka. Pokazuje, że nawet tak prozaiczny przedmiot może służyć do edukacji historycznej i podkreślać patriotyzm.

Ścianki pudełka zdobią wytłaczane obrazy:

- na wieczku pomnik księcia Józefa Poniatowskiego wybitnego dowódcy. 21 marca 1809 roku książę Józef Poniatowski został naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego. We wszystkich walkach i bitwach, aż do ostatniej  bitwy pod Lipskiem 16–19 października 1813 roku, okrył się sławą.

 

- na krótszym boku Orlęta Lwowskie – na podstawie fragmentu obrazu Stanisława Kaczor-Batowskiego „Orlęta Lwowskie”. To upamiętnienie bohaterskich, młodych obrońców Lwowa w latach 1918 -1919 w wojnie polsko-ukraińskiej i w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

 

 

- na dłuższym boku bitwa pod Raszynem (prawdopodobnie) stoczona 19 kwietnia 1809 roku w czasie wojen napoleońskich. Wojska polskie walczyły pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Bitwa była nierozstrzygnięta ale w jej wyniku obszar Księstwa Warszawskiego został powiększony o połowę.

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl