Węzeł

20 czerwca 2015 roku w Legnicy odbył się koncert „Kresowi Karaimi na Dolnym Śląsku”. Został on zorganizowany przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy oraz Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – Zamek Piastowski.

Zaprezentował się gościom karaimski zespół folklorystyczny „Dostłar”, melodie karaimskie w aranżacji Hanny Turonek grał zespół: flecistka Hanna Turonek, Ryszard Borowski - flety, instrumenty perkusyjne, Agnieszka Cypryk - skrzypce, Rafał Grząka – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.

W salach zamkowych zaprezentowana została wystawa zdjęć ze zbiorów Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej ukazująca Lwów sprzed drugiej wojny światowej.

Czytaj tutaj.

Karaimski zespół folklorystyczny "Dostłar" oraz Hanna Turonek z zespołem, wystąpili na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Występom towarzyszył wernisaż wystawy unikatowych zdjęć Lwowa.

 

-To bardzo skromna wystawa w porównaniu z tym, czym była kultura Polaków na Kresach i w Rzeczpospolitej – mówi Aleksandra Biniszewska, z Muzeum Lwowa i Kresów. - To tak naprawdę tylko znak, symbol tego, co było kiedyś we Lwowie. Przywieźliśmy kilkadziesiąt bardzo rzadkich unikatowych zdjęć, którymi staraliśmy się w skrócie pokazać życie miasta. Architekturę, życie codzienne, troszkę życia artystycznego aż po powstanie Orląt Lwowskich w 1918 roku.

Wystawa to swoista podróż po historii Lwowa takiego jakim był, niepozowanego. Zdjęcia dokumentują wydarzenia, miejsca, ludzi. W muzyczną podróż po historii zabrali gości artyści, którzy wystąpili na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Przed zebranymi wystąpiła wybitna flecistka Hanna Turonek z zespołem w składzie: Ryszard Borowski - flety, instrumenty perkusyjne, Agnieszka Cypryk - skrzypce, Rafał Grząka – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.

 

Po nich na scenie zaprezentowały się tancerki z karaimskiego zespołu "Dostłar", co w tłumaczeniu na język polski oznacza przyjaciele. Zespół istnieje od dziesięciu lat, obecnie liczy ośmiu członków, siedem tancerek i jednego tancerza. Prezentują tradycyjny karaimski folklor. Karaimi to licząca w Polsce około czterystu osób mniejszość narodowa pochodzenia tureckiego. Przybyli do Polski w średniowieczu ze swych pierwotnych siedzib na Krymie, osiedlając się na Kresach.

 

Koncertowy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego uświetniła niezwykła uroczystość wręczenia medali i podziękowań działaczom zasłużonym w kultywowaniu pamięci Kresów i pomocy Kresowiakom.

 

Organizatorami koncertu byli: Fundacja Lwów i Kresy Płd.-Wsch., Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy oraz Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – Zamek Piastowski.

Koncert Karaimów
Foto: LS(lca.pl)


Hanna Turonek z zespołem
Foto: LS(lca.pl)

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego możemy również przeczytać o karaimskim koncercie w Zamku Piastowskim w Legnicy.

 

Mniejszość karaimska świętowała na Zamku Piastowskim

22.06.2015 10:57

W pięknej scenerii Zamku Piastowskiego wystąpiła Hanna Turonek wraz z solistami Filharmonii Narodowej oraz karaimską grupą taneczną, a w salach zamkowych zaprezentowana została wystawa zdjęcia Lwowa sprzed drugiej wojny światowej. To wszystko w ramach koncertu „Kresowi Karaimi na Dolnym Śląsku”. W wydarzeniu wziął udział Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorem koncertu, który odbył się 20 czerwca na Zamku Piastowskim w Legnicy, były Fundacja Lwów i Kresy Płd.-Wsch., Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy oraz Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – Zamek Piastowski. Koncert patronatem honorowym objęli Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur oraz Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Wicewojewoda Województwa Dolnośląskiego Joanna Bronowicka, Prezes Fundacji Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Beata Kaczkowska oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski wręczyli również Krzyże Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za działalność promującą problematykę kresową i pomoc okazywaną rodakom żyjącym na byłych Kresach Wschodnich RP.

KARAIMI POLSCY to niewielka mniejszość narodowa (aktualnie w Polsce żyje ok. 400 osób) pochodzenia tureckiego. Przybyli do Polski w średniowieczu ze swych pierwotnych siedzib na Krymie, osiedlając się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Czerwonej. Do najstarszych siedzib karaimskich należał Łuck. Współcześnie są jedną z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych w Polsce.

 

 

 

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl