Węzeł

UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

Nazwa zadania: Kultura, nauka i tolerancja motorem rozwoju, współpracy i współistnienia

Wartość dofinansowania: 108 450,00 zł

Całkowita wartość zadania: 119 550,00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Opis zadania.

Realizacja spotkań w Bratysławie, Wiedniu i Linz składających się z koncertów polskiej muzyki od Średniowiecza do współczesności wykonanej na instrumentach dawnych przez prof. Marię Pomianowską z zespołem, wystaw „Wielcy Polacy” prezentujących polskich naukowców, wynalazców, ludzi kultury i sztuki, których osiągnięcia i dokonania miały ogromny wkład w rozwój cywilizacyjny świata. Z wystaw wydane zostały katalogi w języku polskim i kraju organizacji przedsięwzięcia.

Wykonanie: najlepszemedia.pl