Węzeł

Od 30 maja  do 2 czerwca 2019 roku odbywał się w Pułtusku XXXIV Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Msze święte, koncerty, spotkania z polską młodzieżą z Kresów oraz występy młodzieży towarzyszyły obradom Łagierników. Przesłaniem Zjazdu były słowa Jana Pawła II - „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Wieczorem 1. czerwca, podczas uroczystej kolacji zostały wręczone nagrody okolicznościowe i wygłoszono przemówienia. Pułkownik Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, zwracając się do młodzieży z Kresów powiedziała: „Cieszę się, że widzę tutaj tak licznie zgromadzoną młodzież. Wasza obecność świadczy o tym, że popieracie nasze ideały, o które walczyliśmy całe życie. Jednocześnie proszę was – dziękujcie Bogu, że macie czas na naukę, wypoczynek i miłość. My tego czasu nie mieliśmy”. Wspomniała o ciężkim życiu i nieludzkich warunkach w syberyjskich łagrach. Opowiadała o nadziei i załamaniach.

Po kolacji, przyszedł czas na uroczystego poloneza. To tradycja zjazdów Łagierników, że uczestnicy wykonują poloneza. W pierwszych parach tańczyli kombatanci. Korowód otwierały pary: płk. Weronika Sebastianowicz i ppłk. Antoni Łapiński, obok nich ppłk. Stanisława Kociełowicz i mjr Henryk Czerwiński.

Na Zjazd zostali zaproszeni przedstawiciele Muzeum Lwowa i Kresów, prowadzonego przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie z Kuklówki. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej jest mocno związane z Kuklówką. Kombatanci mają w Kuklówce kapliczkę Łagierników, w której Chrystus Frasobliwy został wyrzeźbiony przez żołnierza Wojska Polskiego, kapitana Olgierda Zarzyckiego w syberyjskim łagrze. W Muzeum Lwowa i Kresów znajduje się również Testament Żołnierzy Łagierników, a na jednym ze spotkań kombatanci posadzili na terenie Muzeum i Fundacji na pamiątkę tych, co na zawsze pozostali na Syberii, dąb syberyjski „łagiernik” i sosnę syberyjską „łączniczkę”.

XXXIII Międzynarodowy Zjazd Łagierników odbył się w Kuklówce, gdzie w Muzeum Lwowa i Kresów kombatanci i ich goście pod kapliczką Łagierników odmówili modlitwę za swoich kolegów, złożyli kwiaty i zapalili znicze, zwiedzili Muzeum i wysłuchali koncertu muzyki Fryderyka Chopina.

Muzeum Lwowa i Kresów kilka razy w roku gości Żołnierzy Łagierników. Przyjeżdżają 1. marca w Światowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, aby wspólnie z miejscową młodzieżą, władzami samorządowymi oraz mieszkańcami złożyć kwiaty pod kapliczką Łagierników. Przyjeżdżają 15 sierpnia, 17 września i 11 listopada. Za każdym razem witani są z najwyższymi honorami.

Wykonanie: najlepszemedia.pl