Węzeł

Na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 10 października odbył się koncert ku czci ofiar agresji niemieckiej i sowieckiej "Impresje lwowskie" w wykonaniu Leny Ledoff z zespołem. W czasie 1,5 godzinnego widowiska można było usłyszeć mniej i bardziej znane piosenki lwowskie, a scenariusz widowiska przypominał los milionów mieszkańców II Rzeczypospolitej mieszkających na wschód od Buga.

Sala Wielka Zamku Królewskiego wypełniła się po brzegi. Zebrani usłyszeli Sen o Lwowie, Taksówkarza lwowskiego, Tylko we Lwowie, Marsz lwowskich dzieci, Wierne Madonny, Bilet do Lwowa, A my dwaj, oba cwaj, Balladę o pannie Franciszce, Tyle jest miast.

Zadanie zostało dofinasowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2019”, wsparcia Fundacji PGE oraz  z dotacji Gminy Radziejowice.

                                              

Wykonanie: najlepszemedia.pl