Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie po raz kolejny była współorganizatorem uroczystości w Górkach Kampinoskich upamiętniających Powstańców styczniowych. Co roku, przy Sośnie powstańczej zbierają się mieszkańcy i licznie przybyli goście, aby uczcić ofiary walk pod Budą Zaborowską z 14 kwietnia 1863 r. Wtedy właśnie, 156 lat temu Rosjanie krwawo stłumili oddział majora Walerego Remiszewskiego, a na sośnie w Górkach wieszano pojmanych niedobitków.

 W 1984 r. sosna mająca ok. 170 lat runęła, ale pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego zabezpieczyli jej fragment. W pobliżu sosny znajdują się trzy krzyże i kapliczka wybudowane przez mieszkańców dla uczczenia poległych za Ojczyznę. Postawiono też pamiątkowy kamień.

W sobotę, 27 kwietnia, pod Sosnę powstańczą przybyli uczestnicy trzech rajdów: z Kampinosu, Roztoki i Leoncina, aby wziąć udział w uroczystościach. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górkach przygotowali występ artystyczny. Ksiądz proboszcz odprawił Mszę św. w intencji pomordowanych Powstańców. Odbył się apel poległych i oddano salwę artyleryjską.

Wśród uczestników byli m.in. Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Gliński, potomek poległego pod Budą Zaborowską powstańca Józefa Glińskiego, Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz, poseł na Sejm RP – Andrzej Melak, Wójt Gminy Leoncin – Adam Krawczak, potomek mjra W. Remiszewskiego, obecny Burmistrz Milanówka – Piotr Remiszewski, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, grupy rekonstrukcyjne, strażacy, mieszkańcy Górek i okolicznych miejscowości, młodzież.

Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik wojskowy z wystawą sprzętu. Zaprezentowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania techniki woskowej. Można było też spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.  

Patronat honorowy nad uroczystościami objął Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prof. Piotr Gliński oraz Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wykonanie: najlepszemedia.pl