Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie po raz kolejny uczciła ofiary sowieckiej agresji  na Polskę we wrześniu 1939 roku. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie w intencji obrońców Ojczyzny poległych i pomordowanych na Wschodzie. Mszy św. przewodniczył Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, JE Abp Henryk Hoser. W czasie Mszy św. obecna była asysta Wojska Polskiego ze sztandarem. Po Mszy św. przedstawiciele Fundacji wręczyli dyplomy i odznaczenia Honor i Prawda, nadawane osobom i instytucjom szczególnie przyczyniającym się rozsławiania dobrego imienia Polski, kultywowania polskości na świecie i pomagającym Polakom na Kresach. Po uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego Masovia. Na zakończenie wszyscy zebrani wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w Sali parafialnej Bazyliki. Można było degustować dania kuchni kresowej w wykonaniu kucharzy z restauracji Avangarda z Warszawy.

Następnego dnia uroczystości odbyły się w siedzibie Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie. Na uroczystości licznie przybyli kombatanci ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz Światowego Związku Żołnierzy AK. Zebrani złożyli kwiaty pod kapliczką Łagierników i Kolumną kresową usytuowanym przy Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.  Zebrani obejrzeli inscenizację historyczną "Potyczka żołnierzy AK z żołnierzami sowieckimi na Kresach." W tym dniu w Muzeum Lwowa i Kresów, prowadzonym przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie otwarta została wystawa „Obrońcy granic wschodnich Rzeczpospolitej  – Żołnierze AK. Odbyło się również spotkanie młodzieży z kombatantami. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na degustację dań kuchni kresowej.

26 września 2017 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbył się koncert "Śpiewodram: Chopin-Wars-Komeda", który wykonała światowej sławy pianistka Lena Ledoff z zespołem. Patronat honorowy nad koncertem objął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Pan Grzegorz Benedykciński. Koncertowi towarzyszyła wystawa fotograficzna "Kresy Wschodnie walka o Niepodległość i Kultura". Wszystkie zdjęcia pochodziły z zasobów Muzeum Lwowa i Kresów.

Uroczystości odbyły się dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2017”, środków Ministra Obrony Narodowej oraz środków Gminy Radziejowice. Patronat Honorowy nad uroczystościami upamiętniającymi ofiary sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku objęła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Magdalena Gawin.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl