Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie zakończyła piątą już edycję akcji edukacyjno-społecznej „Książki dla Polaków na Wschodzie,” w wyniku której polskie ośrodki na Kresach zostały wyposażone w ponad 12 tys. polskich książek. Po raz pierwszy w tym roku polskie książki dotarły na Syberię.

 

Akcja trwa od 2014 roku. W tym czasie  Fundacja zakupiła i dostarczyła do polskich ośrodków na Wschodzie ponad 12 tys. egzemplarzy książek, które trafiły do polskich ośrodków na Kresach. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie wyposaża polskie ośrodki na Kresach w nowe  książki z dziedziny historii, archeologii, geografii, geologii, kultury, psychologii  i literatury polskiej. Akcja jest już na tyle rozpoznawalna, że nowe ośrodki ze Wschodu zgłaszają się do Fundacji z prośbą o dostarczenie im książek. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie założyła już  kilkanaście  bibliotek na Kresach.

 

Dotychczas książki były dostarczane do ośrodków na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii. W tym roku po raz pierwszy książki trafiły na Syberię. Kilka ośrodków z Syberii zgłosiło się do Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie z prośbą o polskie książki. Polacy na Syberii są lubiani, a wiele osób przyznaje się z dumą do polskich korzeni.

 

To duże wyzwanie dla Fundacji, zwłaszcza transportowe, aby w następnych edycjach akcji zaspokoić potrzeby ośrodków syberyjskich.  Polacy na Syberii są dość rozproszeni, odległości pomiędzy ośrodkami są znaczne.

        

Akcja jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, m.in.  Fundacji PZU, która wspiera akcję od samego początku, Banku Zachodniego WBK, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Miasta Grodzisk Mazowiecki i wielu osób prywatnych.

 

Sponsorzy akcji:

 

 

 

Logo IPN

 

Logo Grodzisk Mazowiecki

Wykonanie: najlepszemedia.pl