Węzeł

W sobotę, 20 czerwca 2015 roku na Zamku Piastowskim w Legnicy odbył się koncert „Kresowi Karaimi na Dolnym Śląsku”. Był to już drugi, po Warszawie koncert promujący niezwykłą kulturę mniejszości karaimskiej w Polsce. Koncertowi towarzyszyła unikatowa wystawa fotografii prezentujących wszystkie aspekty życia codziennego Lwowa sprzed II wojny światowej.
Kulturę Karaimów przybliżyły licznie zebranej publiczności dwa zespoły: Dostlar – zespół taneczny Karaimów oraz zespół muzyczny pod kierownictwem Hanny Turonek.
Patronat honorowy nad koncertem objęli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Pan Tadeusz Samborski, prezydent Legnicy – Pan Tadeusz Krzakowski oraz Starosta Legnicki – Pani Janina Mazur. 

Organizatorzy serdecznie dziękują patronom medialnym oraz sponsorom, zwłaszcza Sponsorowi Głównemu – Fundacji KGHM Polska Miedź.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl