Węzeł

Konsul honorowy RP w Brnie, Petr Mrkývka zaprosił Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, aby  zaprezentowała Muzykę II Rzeczpospolitej. Koncert odbył się 13 listopada 2023 r. w auli Wydziału Prawa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Dla morawskiej publiczności, głównie studentów i wykładowców akademickich, ale także zaproszonych gości: przedstawicieli władz miasta i działaczy polonijnych wystąpił zespół pod kierownictwem Hanny Turonek, solistki Sinfonii Varovia. Zabrzmiały utwory muzyki narodów zamieszkujących II Rzeczpospolitą m.in. Karaimów, Hucułów, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów, Bojków, Ormian.

Koncertowi towarzyszyła Wystawa „Wielcy Polacy” – cz.2, na której znaleźli się Polacy lub osoby polskiego pochodzenia, którzy przyczynili się do rozwoju cywilizacyjnego świata. Zaprezentowano dokonania hollywoodzkiego reżysera filmowego i teatralnego Ryszarda Bolesławskiego, wynalazcę i konstruktora Józefa Bożka, wynalazcę, pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa Stefana Drzewieckiego, modelką i aktorkę polskiego pochodzenia Lauren Bacall, pionier techniki prądu trójfazowego Michała Doliwo-Dobrowolskiego, budowniczego mostów, dróg, linii kolejowych i portów na terenie Kanady Kazimierza Gzowskiego, kompozytora współczesnej muzyki poważnej i religijnej Henryka Mikołaja Góreckiego, piosenkarka, tancerka i aktorka Anna Held i in.

W ubiegłym roku Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie w czasie koncertów zagranicznych prezentowała pierwszą część Wystawy „Wielcy Polacy”

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Wykonanie: najlepszemedia.pl