Węzeł

W sobotę 5 listopada 2016 roku w Teatrze Stanisławowskim w Starej Pomarańczarni w Królewskich Łazienkach odbył się uroczysty koncert zatytułowany „Marsz do Niepodległości”. Na to wydarzenie zapraszali minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Jan Józef Kasprzyk oraz pani Joanna Aleksandra Biniszewska prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie i dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów.

Fundacja i Muzeum po raz kolejny czciły pamięć obrońców Lwowa i Wilna z 1918 i 1919 roku. Wręczone zostały też wyróżnienia Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie – dyplomy i odznaki „Honor i Prawda”.  Wśród uhonorowanych m. In. Znalazła się pani Anna Seniuk, pan Krzesimir Dębski, Margarita Chilińska, Stanisław Srokowski. W tym roku koncert przygotowała pani Roma Doniec-Krzemień, założycielka i prowadząca od ponad 25. lat zespół „Promyki Krakowa”. Zespół składa się z uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

„Promyki Krakowa” wspólnie ze wszystkimi gośćmi odśpiewały hymn.

Program koncertu „Droga do wolności” przedstawiał się następująco:

- Hymn

- Zapowiedź o pieśniach powstańczych – Miłosz Konarski

- „Bartoszu, Bartoszu”, „Dalej chłopcy, dalej żwawo”, „Na Wawel, na Wawel” – śpiew Adrian Chrzanowski

- polonez Michała Kleofasa Ogińskiego – gra zespół

- „Do Boga” – śpiew Miłosz Konarski i Tomasz Ślusarczyk

- „Czarna sukienka”, słowa Konstanty Gaszyński – śpiew Nina Sowa

- „Dalej bracia, do bułata”, słowa Rajnold Suchodolski – śpiew Miłosz Konarski i Tomasz Ślusarczyk

- „Warszawianka” - śpiew Miłosz Konarski i Tomasz Ślusarczyk

- Mazurek op. 67 nr 3 Fryderyka Chopina

- „Życzenie”, słowa Stefan Witwicki, muzyka Fryderyk Chopin – śpiew Róża Głąbińska

-  Pieśń powstańców z 1863 roku – śpiew Tomasz Ślusarczyk

- „W krwawym polu” - śpiew Zuzanna Wielebska

- Mowa Józefa Piłsudskiego „Rok 1863” – czyta Tomasz Ślusarczyk

- „Marsz Strzelców” – śpiew Tomasz Ślusarczyk, Miłosz Konarski

- „Pamięci Traugutta” Kornel Ujejski - recytuje Adrian Chrzanowski

- „Pieśń o wolności” – śpiew Adrian Chrzanowski

- „Rota” słowa Maria Konopnicka, muzyka Feliks Nowowiejski – śpiew Tomasz Ślusarczyk, Miłosz Konarski

- „Pierwsza Brygada”

- „Raduje się serce” - śpiew Adrian Chrzanowski

- „Marsz lwowskich dzieci - W dzień deszczowy” – śpiew Nina Sowa, Adrian Chrzanowski

- „Dzieci” Józef Mirski – recytuje Antonina Bator

- „Orlątko” słowa Artur Oppman - śpiew Miłosz Konarski

- „Dzieci” Edward Słoński – recytuje Zuzanna Wielebska

- „Święta miłości” słowa Ignacy Krasicki, 1772 rok - śpiew Adrian Chrzanowski

Wykonanie: najlepszemedia.pl