Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, prowadząca Muzeum Lwowa i Kresów wyda katalog ze zbiorami Muzeum. W katalogu znajdą się najciekawsze eksponaty muzealne pogrupowane w 5 rozdziałach: Sztuka i rzemiosło; Etnografia; Militaria i medalierstwo; Biblioteka oraz Archiwalia. Katalog zostanie opatrzony teksami wprowadzającymi w poszczególne rozdziały, a eksponaty notami katalogowymi.

Katalog będzie rozdawany, zarówno zwiedzającym Muzeum Lwowa i Kresów, jak również uczestnikom innych uroczystości organizowanych przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.

Muzeum Lwowa i Kresów powstało w 2009 roku. Ma swoją siedzibę w Kuklówce. W Muzeum znajdują się meble i przedmioty codziennego użytku, obrazy, biblioteka dworska, pamiątki po żołnierzach Wyklętych.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Logo MKiDN

Wykonanie: najlepszemedia.pl