Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie uczciła bohaterów Powstania Styczniowego. Spotkanie odbyło się w 154 rocznicę Bitwy pod Mełchowem, stoczonej 30 września 1863 roku pomiędzy powstańcami styczniowymi płk. Zygmunta Chmieleńskiego a siłami rosyjskimi, zakończonej zwycięstwem Powstańców. Organizatorzy: Aleksandra i Bogdan Biniszewscy przekazali zebranym podstawowe informacje o Powstaniu Styczniowym, stoczonych bitwach i potyczkach oraz o stratach po obu stronach walczących. Następnie zebrani zwiedzili wystawę „Co nam dało Powstanie Styczniowe”.  Na wystawie można było obejrzeć fragment ołtarza polowego z 1863 roku, modlitewnik z 1863 roku, odznaki i medaliki Powstańców, noszone przez Powstańców styczniowych krzyżyki zrobione z drzewa z Olszynki Grochowskiej, szaszkę kozacką i szablę dragona rosyjskiego zdobyte przez Powstańców, oraz wiele  zdjęć Powstańców. W tym dniu odbyła się również rekonstrukcja historyczna „Wymarsz Powstańców styczniowych na bitwę z oddziałami zaborcy”.

Młodzież spotkała się z kombatantami – żołnierzami Armii Krajowej, a następnie kombatanci wzięli udział w spotkaniu seniorów i rozmawiano o klimacie domów rodzinnych, w których wzrastali.

Dzieci w tym czasie uczyły się historii na przykładzie szopki Bożonarodzeniowej, do której pielgrzymują znane postacie historyczne z ważnych polskich wydarzeń, od królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły poprzez husarię Jana III Sobieskiego do Powstańców Styczniowych. Opowieści i wrażenia z dnia prawdziwie historycznego i patriotycznego można było dokończyć w czasie poczęstunku kresowego, który czekał dla wszystkich uczestników uroczystości. Przeżywanie wydarzeń sprzed 154 lat było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl