Węzeł

16 i 17 kwietnia 2016 roku we Lwowie polska szkoła św. Marii Magdaleny (dawna nr 10) uroczyście obchodziła Jubileusz 200.lecia.

Przedstawiamy Państwu kilka relacji i zdjęcia z tych uroczystości.

Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie można przeczytać tekst Anny Kotowicz:

"We Lwowie świętowano 200. rocznicę powstania polskiej szkoły średniej im. św. Marii Magdaleny.

W obchodach wzięli udział absolwenci szkoły i goście z Polski i Ukrainy, m.in. wiceminister oświaty Marzenna Drab, wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego poświęcony został nowy sztandar tej zasłużonej dla zachowania polskości placówki. Obchody uświetnił koncert galowy w Narodowym Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. M. Zańkowieckiej”.

Zdjęcia ze strony Urzędu

 

Na stronie Studia Wschód możemy przeczytać:

Odwiedziliśmy z kamerą stary, piękny Lwów. Z okazji ważnej rocznicy, legendarna polska szkoła nr 10 we Lwowie istnieje już 200 lat. Od początku związana jest z kościołem pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. 

Pierwsze lekcje odbywały się w przykościelnym klasztorze. Tej świątyni szkoła zawdzięcza swoje imię i wieloletni patronat. Przetrwała najtrudniejsze chwile w dziejach polskiego narodu.  Po wojnie, kiedy wielu Rodaków  opuściło Lwów próbowano zlikwidować  popularną dziesiątkę. Uratowali  ją  rodzice uczniów, którzy odwiedzali wielokrotnie Kijów i Moskwę.  Na pomoc pospieszył również ówczesny proboszcz lwowskiej katedry – ks. Rafał Kiernicki, późniejszy biskup.  Wymyślono, że w murach szkoły powstanie   muzeum Dzierżyńskiego, a takiego muzeum władze radzieckie zamknąć nie mogły. Nie udało się natomiast obronić kościoła Marii Magdaleny . W 1962 roku został odebrany wiernym i zamieniony na salę koncertową . Zniszczono wyposażenie kościoła, zamurowano główne wejście. Przez wszystkie te lata wspólnota  parafialna walczy o odzyskanie świątyni. Najbardziej aktywni to absolwenci  słynnej lwowskiej szkoły.  Część z nich pozostała w rodzinnym mieście zaświadczając  o jego polskiej historii. Większość rozproszyła się po świecie, ale swego Lwowa nigdy nie zapomniała. Na jubileusz szkoły zjechali się z różnych stron świata, aby zanurzyć się w tej niezwykłej atmosferze miasta, które kocha wszystkie swoje dzieci.

Zdjęcia ze strony Studia Wschód:

 

Zdjęcia ze spektaklu przygotowanego przez uczniów i nauczycieli „Z domu niewoli” wystawionego na Gali w dawnym Teatrze hr Stanisława Skarbka z 1842 roku (obecnie Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. Marii Zańkowieckiej) oraz z uroczystej Mszy św. wykonał pan Edward Kuc.

 

TV Kurier Galicyjski zamieściła 10 minutową relacje z obchodów 200.lecia polskiej szkoły św. Marii Magdaleny we Lwowie
https://www.youtube.com/watch?v=wjJx3FRoIlI
 

Wykonanie: najlepszemedia.pl