Węzeł

Fundajc Lwów i KresyFundacja Lwów i Kresy

Fundacja powstała po 20 latach działalności niezinstytucjonalizowanej pracy p. Joanny Aleksandry Biniszewskiej. Pani Joanna po raz pierwszy odwiedziła Lwów w 1989 r. - wtedy też narodziła się potrzeba pomocy polskim środowiskom na Lwowszczyźnie. Miłość do ojczyzny - Polski - wśród Polaków na Ukrainie i jednocześnie potrzeby tych ludzi spowodowały, iż pomoc dla Polaków stała się dla wielu osób siłą przewodnią działań. Fundacja, która powstała w 2005r., od początku swojej działalności zajmowała się dostarczaniem pomocy humanitarnej i finansowej Polakom na Ukrainie. Fundacja Lwów i Kresy włączyła się w pomoc finansową dla szkół, m.in. im. Marii Magdaleny we Lwowie, którą wyposażyła w nowe komputery. Dla nauczycieli organizowano wraz z Miastem Grodzisk Mazowiecki i Naczelnikiem Wydziału Oświaty p. Lidią Abramczyk szkolenia, lekcje pokazowe, praktyki w przychodniach pedagogiczno-psychologicznych. Fundacja założyła i wyposażyła kilka bibliotek, m.in. w polskich szkołach w Nowym Rozdole czy Sąsiadowicach. We współpracy z Caritas Polska organizowane są kolonie letnie dla dzieci ze Lwowa, Rozdołu, Strzałkowic, Sąsiadowic. Fundacja organizuje wyprawki szkolne dla polskich dzieci, nagrody za wszelkiego rodzaju konkursy wiedzy o Polsce, pomaga utalentowanym polskim dzieciom rozwijać się na polskich uczelniach.

W 2007 r. Fundacja założyła Muzeum Lwowa i Kresów, które w 2011 r. otrzymało regulamin i nadzór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do 2013 r. w Muzeum Fundacja zorganizowała ok. 50 koncertów promujących polską kulturę i [tradycję kresową, tyleż samo wystaw, promocji książek. Wszystko to udało się zrealizować dzięki hojności naszych darczyńców, ponieważ Fundacja nie otrzymuje żadnych dotacji państwowych czy samorządowych. Działania Fundacji są efektem pasji i wielkiego zaangażowania jej założycieli.

nr konta Fundacji: IBAN PL12 1440 1387 0000 0000 1003 4094

Wykonanie: najlepszemedia.pl