Węzeł

W Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie uczczono ofiary agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę z września 1939 r. Zebrani wysłuchali wprowadzenia prezes Fundacji Aleksandry Biniszewskiej o napaści niemieckiej na Polskę 1 września 1939 i zdradzieckiej napaści sowieckiej 17 września 1939. „Razem ze Stanisławowem, Wilnem, Łuckiem, Tarnopolem, Lwowem, Grodnem, Nowogródkiem również Białystok trafił pod okupację sowiecką. Oznaczało to prześladowania, mordy, wysiedlanie i wywózki do Kazachstanu i syberyjskich łagrów. Jedynie Białystok wrócił po drugiej wojnie światowej do Polski. Pozostałe miasta Polska utraciła” – mówiła prezes Fundacji.

Ofiarom agresorów dedykowany był koncert Hanny Turonek i Katarzyny Walkiewicz, wybitnych artystek Sinfonia Varsovia. Pod kapliczką Łagierników z Chrystusem Frasobliwym wyrzeźbionym przez kapitana Olgierda Zarzyckiego w syberyjskim łagrze i Kolumną kresową poświęconą Polakom pomordowanym na Wschodzie złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.

W prowadzonym przez Fundację Muzeum Lwowa i Kresów otwarta została wystawa Wrzesień 1939. Na wystawie znalazły się pamiątki po żołnierzach AK: przedmioty osobistego użytku, nieśmiertelniki i orzełki wojskowe znalezione w grobach obrońców Lwowa z września 1939, gazety i wydawnictwa z tamtego okresu, ulotki i odznaczenia.

Z wystawy został wydany katalog, który jest rozdawany zwiedzającym wystawę oraz uczestnikom uroczystości organizowanych przez Fundację Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie.

Na uroczystość przybyli  przedstawiciele lokalnych władz samorządowych ze starostą powiatu żyrardowskiego Beatą Sznajder, przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Fundacją władz samorządowych ze starostą powiatu olsztyńskiego Andrzejem Abako, posłowie Iwona Arent i Mieczysław Baszko, przedstawiciele organizacji kresowych i stowarzyszeń, nauki, kultury, administracji i duchowieństwa, m.in.: Władysław Krawczuk - prezes Towarzystwa Brasławian, Małgorzata Chilińska - prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski - ekonomista, prof. Tadeusz Orłowicz - ASP, prof. Leszek Bosek - sędzia SN, Jolanta Furgał - sekretarz programowy TVP Polonia, Elżbieta Królikowska Avis - dziennikarka, Irena Nuckowska-Wancerska - poetka, Marta Straszyńska - artystka Opery Narodowej, Wojciech Korkuć - artysta plastyk, płk. Robert Stachurski, Robert Gray - b. wiceminister MSZ, mec. Lech Obara, ks. prałat Józef Maj, ks. proboszcz Andrzej Sadowski, ks. Robert Stanicki i in.

Obchody zostały zorganizowany dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury. Poczęstunek z dań kuchni podlaskiej w czasie spotkania integracyjnego uczestników spotkania oraz spotkania młodzieży z kombatantami sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Relację z uroczystości możemy obejrzeć na kanale Youtube Fundacji Lwowa i Kresów.

 

Wykonanie: najlepszemedia.pl