Węzeł

Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, Muzeum Lwowa i Kresów oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Ośrodek „Osa” uczcili bohaterów „Akcji Burza” na Ziemi Grodziskiej. Uroczystej Mszy św. w intencji kombatantów i ich rodzin przewodniczył ks. infułat prof. dr hab.  Wojciech Góralski.

Oprawę Mszy zapewnił Zespół Śpiewaczy Ksinzoki, który na zakończenie wykonał  koncert pieśni patriotycznych w gwarze łowickiej. Pod pomnikiem kombatantów zostały złożone kwiaty przez przybyłych na uroczystości przedstawicieli władz samorządowych i organizacji społecznych. Po złożeniu kwiatów zebrani odśpiewali pod przewodnictwem i przy akompaniamencie Ksinzoków wszystkie zwrotki Hymnu narodowego.

Następnie goście mogli zwiedzać wystawę „Akcja Burza” w siedzibie Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie. Młodzież spotkała się z kombatantami ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Łagierników żołnierzy Armii Krajowej. W czasie spotkania integracyjnego uczestników uroczystości można było posmakować wojskowej grochówki i kresowych pierogów.

List do uczestników uroczystości skierował Premier Mateusz Morawiecki oraz Biskup Józef Zawitkowski. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

Relację z tych  uroczystości możemy obejrzeć na kanale Youtube Fundacji Lwowa i Kresów.

Wykonanie: najlepszemedia.pl